Nieuws

 • Welkom

  Welkom op de website van de VVD Peel en Maas! Lees verder

 • Woonbeleid

  01 november − Woonbeleid Lees verder

 • Raad on Tour

  © DV

  20 juli − de Belfort in Meijel Lees verder

 • Afscheid wethouder Paul Sanders

  01 juni − Dank je wel Paul voor 10 jaar inzet en betrokkenheid Lees verder

 • Maak gebruik van je stemrecht!

  13 maart − Elke vier jaar vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor ons in Nederland de normaalste zaak van de wereld, maar dat is het natuurlijk niet. Lees verder

 • Kinderraad weer van start

  02 februari − Het derde jaar van de kinderraad gaat weer bijna van start. We zijn heel blij dat de kinderen van onze gemeente weer een stem krijgen. Lees verder

 • Kansen voor Kessel en Kessel-Eik

  01 februari − Als VVD zijn wij altijd al voorstander van het verkabelen van de hoogspanningslijnen in Kessel en Kessel-Eik geweest. Het kost veel geld, maar de VVD ziet het ook als een investering in de kernen Kessel en Kessel-Eik. Lees verder

 • Uitstel dorpsvoorziening Hulp bij het huishouden

  28 januari − Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 21 december stond het raadsvoorstel om de ingangsdatum van de dorpsvoorziening ‘hulp bij het huishouden’ met maximaal een jaar uit te stellen op de agenda. Lees verder

 • Geen tozo meer voor zzp'ers, maar bijstand voor zelfstandigen

  18 januari − De coronacrisis hakt erin voor veel ondernemers. Nu er voor zzp'ers geen tozo of Tonk meer kan worden aangevraagd zijn ze (in geval van nood) aangewezen op een reguliere regeling de Bbz (besluit bijstandverlening zelfstandigen). Lees verder

 • Wet tegemoetkoming schade

  18 januari − Het hoogwater in juli 2021 heeft voor veel ellende gezorgd voor de bewoners en bedrijven in het buitengebied. In je dagelijks leven sta je niet zo gauw stil bij welke impact deze hoogwatergolf voor de bewoners en bedrijven in het buitengebied heeft. Lees verder

 • PROUD TO PRESENT!

  16 januari − Kandidatenlijst GRV 2022 Lees verder

 • Energietransitie en regeerakkoord

  16 januari − Afgelopen jaren hebben wij vele goede gesprekken gevoerd met onze inwoners en bedrijfsbezoeken gebracht in relatie tot de energietransitie, onder andere over de aanleg van zonne- en windparken. Lees verder

 • Coronamaatregelen in Peel en Maas

  10 januari − Wij sturen u deze brief omdat wij ons grote zorgen maken over het goede leven en het ondernemersklimaat in onze gemeente. Lees verder

 • Vol OverGave Ontwikkelingen

  20 december − Tijdens de algemene ledenvergadering zaterdag 11 december 2021 hebben Paul Sanders, Suzan Hermans en Nicole Koopmans het verkiezingsprogramma van VVD Peel en Maas aangeboden aan lijsttrekker Teun Heldens. Lees verder

 • Koop lokaal, geniet lokaal!

  09 december − We zitten nog steeds in die vervelende coronacrisis. Dit is voor niemand leuk. Op de eerste plaats natuurlijk voor de mensen die ziek zijn en voor alle medewerkers in de zorg. Maar ook voor de ondernemers is het nog steeds een zware en onzekere tijd. Lees verder

 • Ontwikkelingen bedrijventerreinen Maasbree en Meijel

  02 december − De gemeente heeft het signaal gelukkig voortvarend opgepakt dat er behoefte is aan ontwikkelruimte voor het midden- en kleinbedrijf. We juichen de ontwikkelingen daarom ook toe, dat er een gedegen plan ligt om de mogelijkheden te onderzoeken voor uitbreiding van de bedrijventerreinen in zowel Maasbree als Meijel. Lees verder

 • Juiste waardering verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties

  02 december − In Peel en Maas zorgen we voor een rijk aanbod van sport en culturele voorzieningen. Daarin spelen vele vrijwilligers een belangrijke rol. Zij dragen bij aan persoonlijke ontwikkeling en vermaak voor jong en oud. Lees verder

 • Krapte op het electriciteitsnet

  23 november − Het elektriciteitsnet in Peel en Maas heeft de komende jaren niet genoeg capaciteit om lokale ondernemers met plannen om duurzame energie op te wekken aan te sluiten. De oorzaak van de drukte op het elektriciteitsnet ligt in de groeiende economie, de digitalisering van de samenleving en het groeiend tempo waarmee (nieuwbouw)woningen verduurzamen van de energievoorziening. Lees verder

 • Algemene Beschouwing begroting door fractievoorzitter Teun Heldens

  17 november − Het gaat keigoed in Peel en Maas. Onze voorzieningen zijn van een buitengewoon goed niveau en er is voldoende en goede ruimte om te wonen, werken, ondernemen en recreëren in deze gemeente. Lees verder

 • Participatie

  14 november − Afgelopen raadsvergadering lag het nieuwe participatiebeleid op tafel. Participatie, oftewel meedenken, meepraten of meedoen. Het doel van participatie is om de omgeving op een zo vroeg mogelijk moment te betrekken bij een nieuw initiatief. Lees verder